משתתפים: הסופר חיים באר וחוקרי הספרות פרופ' דן לאור ופרופ' ניצה בן דב