משתתפים: הסופר סמי מיכאל וחוקרות הספרות פרופ' ניצה בן-דב וד"ר קציעה עלון