מרואיינים:

ח"כ, רועי פולקמן, כולנו.

בוז'י הרצוג, המחנה הציוני.

אור טוטנהאור, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.

קטעי קריינות: נוי הדר ואורי טולידאנו.

הפקה ועריכה: אורי טולידאנו.