t

רשימת השירים בתכנית: 

חמי רודנר ויאיר הררי - יש יופי 

איפה הילד - גוונים של זהוב

איפה הילד - מתוק בחשיכה 

איפה הילד - לבן בחלום שחור 

איפה הילד - אני במצב 

חמי רודנר - הרבה יותר יפה לי מקרוב  

חמי רודנר - כל אחד והבוב שלו 

חמי רודנר - לילה בלי טיפה של דלק   

חמי רודנר - משיח קרטון 

חמי רודנר - אין רוקנ'רול בעברית

חמי רודנר - ישראבלוז

איפה הילד - השמיים הגבול