חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ודוקטור גלית ולנר, ביצוע טכני: שלומי יצחק, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ