עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ' 

טכנאי: נדב זילברשטיין

הביאו לשידור: איל שינדלר ושלומי בנעטיה