t

מחר שני הערוצים המסחריים, רשת ו-10, יהפכו לערוץ אחד, ערוץ 13. זה קורה רק שנה וקצת אחרי שערוץ 2 הפך לשני ערוצים, 12 ו-13, וערוץ 10 עבר לאפיק 14. החלטנו שזה זמן טוב לעשות סדר בבלגן ולספר את הסיפור של הטלוויזיה המסחרית בישראל - איך הוקם ערוץ 2 ואיך קרו הפיצול והמיזוג בשנה וחצי האחרונות, ולמה כל זה היה, במידה מסוימת, ידוע מראש

אתם שם בבית - סדרה של רוגל אלפר על תולדות הפריים טיים הישראלי