t

1) "אחת, שתים, שלוש", מלחין: נחום נרדי, מחבר המילים: לוין קיפניס, מבצעים: אורי זוהר וקהל

2) "אני פורים", מלחין: נחום נרדי, מחבר המילים: לוין קיפניס, מבצעים: אורי זוהר וקהל
3) "אומפפה" - מתוך "אוליבר", מלחין: בארם, מעבד: וינטרניץ, מחבר המילים: בארם - פרידמן ורוזן, מבצעים: רבקה רז ואורי זוהר
4) "ברד ירד" - מתוך "גבירתי הנאווה", מלחין: לווה, מעבד: וינטרניץ, מחבר המילים: לרנר, מבצעים: רבקה רז ואורי זוהר
5) "יכולתי לרקוד בלי די" - מתוך "גבירתי הנאווה", מלחין: לווה, מעבד: וינטרניץ, מחבר המילים: לרנר, מבצעים: רבקה רז
6) "כי בחורה זה ספר", מלחין: אלכסנדר יהלומי, מחבר המילים: ש. שפר, מבצעים: אלכסנדר יהלומי
7) "מי שבא לה", מלחין: יווני, מעבד: דב זלצר, מחבר המילים: יוסי גמזו, מבצעים: שלישיית הגשש החיוור
8) "עוזי עוזי", מלחין: גרציאני, מבצעים: שלישיית הגשש החיוור
9) א) "שיר ערבי", מלחין: עממי, מעבד: א. לבנון, מחבר המילים: שיקה אופיר, מבצעים: שלישיית הגשש החיוור
ב) "מערכון הזמר הערבי", מלחין: עממי, מעבד: א. לבנון, מחבר המילים: שיקה אופיר, מבצעים: שלישיית הגשש החיוור
10) "נעמוד בתור", מלחין: עממי, מעבד: א. לבנון, מחבר המילים: נתן אלתרמן, מבצעים: להקת "המטאטא"
11) "המשפט", מחבר המילים: אביחנן, המבצעים: להקת "המטאטא"
12) "זה מוזר", מלחין: טל קלר, מחבר המילים: דידי מנוסי, המבצעים: אורי זוהר
13) "מנח"ל באהבה", מחבר המילים: שי אופיר, המבצעים: אורי זוהר ושיקה אופיר
14) "בכל זאת יש בה משהו", מלחין: וילנסקי, מחבר המילים: אלתרמן, המבצעים: אילי גורליצקי ויונה עטרי
15) "לימון וצלחת", מלחין: וילנסקי, מחבר המילים: אלתרמן, המבצעים: אילי גורליצקי ויונה עטרי
16) "קונצרטינה וגיטרה", מלחין: ארגוב, מעבד: לבנון, מחבר המילים: אלתרמן, המבצעים: אילי גורליצקי ויונה עטרי
17) "שיתפוצץ", מלחין: פ. פלג, מעבד: וינטרניץ, מחבר המילים: אלמגור, המבצעים: רחל אטאס
18) "חדודי לשון", מחבר המילים: שיקה אופיר, המבצעים: שיקה אופיר
19) "שני קוני למל", מלחין: ברזובסקי, מעבד: ש. כהן, מחבר המילים: מ. סחר, המבצעים: מייק בורשטיין
*20) "סניוריטה", מלחין: עממי, מעבד: א. קרטן, מחבר המילים: בורשטיין, המבצעים: מייק בורשטיין
21) "הנשיקה הראשונית", מלחין: פייגס, מחבר המילים: אטינגר, המבצעים: רבקה מיכאלי
22) "הצינור", מלחין: לפי מערכון של מירה אברך, מחבר המילים: מירה אברך, המבצעים: רבקה מיכאלי
*23) "קטע ספרדי", מחבר המילים: דן בן אמוץ, המבצעים: יצחק חזקיה ויוסי בנאי
24) "יוסף ג'ון", מלחין: ארגוב, מחבר המילים: חפר, המבצעים: רבקה מיכאלי ויוסי בנאי
*25) "היה היו ימים", מלחין: ארגוב, מחבר המילים: חפר, המבצעים: רבקה מיכאלי ויוסי בנאי
26) מונולוג של טוביה ו"לו הייתי רוטשילד" מתוך: "כנר על הגג", מחבר המילים: אלמגור, המבצעים: ש. רודנסקי וטופול
27) "המשיח הזקן", מלחין: י. זראי, מעבד: מ. קלר, מחבר המילים: דידי מנוסי, המבצעים: גדי יגיל
28) "כך בראו את העולם", מלחין: ש. ישראלי, מעבד: מ. קלר, מחבר המילים: אלמגור, המבצעים: גדי יגיל
29) "סימן שאתה צעיר", מלחין: "אמריקני, מעבד: גרציאני, מחבר המילים: יוסי גמזו, המבצעים: שלישיית גשר הירקון
30) "זה לא אסון" - Poupee De Cire, מלחין: גיינסבורג, מעבד: גרציאני, מחבר המילים: ח. חפר, המבצעים: שלישיית גשר הירקון

* קטעים שבוצעו במופע אך חסרים בהקלטה

משתתפים: רבקה רז, אלכסנדר יהלומי, שלישיית הגשש החיוור, שייקה אופיר, אילי גורליצקי, יונה עטרי, מייק בורשטיין, רחל אטאס, רבקה מיכאלי, יוסי בנאי, יצחק חזקיה, שמואל רודנסקי, חיים טופול, גדי יגיל ושלישיית גשר הירקון (בני אמדורסקי, אריק איינשטיין וישראל גוריון) יוצאי להקת המטאטא (יעקב אבא, יוסף אוקסנברג, ברונקה זלצמן, יעקב טימן, משה חורגל ושלי טימן)

מנחה: אורי זוהר, מנצח: אלי רובינשטיין, ערכו: אפריים בייל ועזריה רפופורט, הפיק: יצחק לבבי, ביצוע טכני: מאיר אשל, שלמה יצחקי ואברהם שטיינר, צילום: סהר יעקב לע"מ
שודר לראשונה 22.2.1966