משתתפים: הסופר חיים באר וחוקר הספרות פרופ' אבנר הולצמן