עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת ודני מוג'ה 

סייעה בתחקיר: גלי וינטראוב 

טכנאי: שרון לרנר 

 הביאו לשידור: איל שינדלר ושלומי בנעטיה