אורחים: פרופסור אילת שביט, יעל סילבר, מיוזמות פרויקט "אקדמיה בכיכר" ויוצר הדוקו, תומר הימן
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
ייעוץ בעריכת תוכן: דוקטור לאה דובב
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ