עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דוד גורביץ', דן ערב

תחקיר: גלי וינטראוב

טכנאי: שרון לרנר