מגישות ועורכות תוכן: אלינה שקולניקוב, יערה כהן וגיל מרקוביץ
טכנאי השידור: בוריס פרבר
עורך: אסף רפפורט
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

סילבוס:
החשיבה העיצובית: רעיונאות: סיעור מוחות, מרחבי הזדמנויות

http://www.designkit.org/resources/1