t

לחלק השני
במשדר שאורכו שלוש שעות שידור אנו נכנסים אל מאחורי הקלעים של התיאטרון והעולם הלוויני. האמנים הקרובים לו מספרים על ימי מלכת האמבטיה, ועל פיצוץ ההצגה והורדתה אחרי 25 מופעים בלבד, העובדה שחנוך לוין היה "מוקצה" ונותר שנוי במחלוקת כל השנים, גם כאשר הפך להיות במרכז הקונסנזוס של עולם התיאטרון. העבודה המיוחדת במחיצתו, רגעים בלתי נשכחים, הקשר בין התכנים לאסטטיקה, התפאורה התלבושות, מקומה של המוסיקה בהצגותיו, כל זאת בשזירה של קטעי ארכיון נדירים (וגם ראיון קצרצר עם חנוך לוין מחוץ לאולם בו הופסקה ההצגה "מלכת האמבטיה" באמצע) קטעים מתוך ההצגות עצמן, ומוסיקה שהלחין פולדי שצמן ושנמסרו לעורכת על ידי אלמנתו.