חוקר אורח: פרופסור עזרי טרזי
טכנאי השידור: דימה קרנצוב וארז שלום
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ