עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת ודני מוג'ה 

טכנאי: שרון לרנר

הביאו לשידור: צח סלוצקי ורות דוד אמיר