עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ'

טכנאי: שרון לרנר

הביאו לשידור: צח סלוצקי ורות דוד אמיר