עורך: יונתן גת 

מגישים: יונתן גת, דוד גורביץ' ודן ערב

תחקיר: גלי ויינטראוב

הביאו לשידור: איל שינדלר ורות דוד אמיר