עורך: יונתן גת 

מגישים: יונתן גת, דוד גורביץ' ודן ערב

תחקיר: גלי ויינטראוב

תודה מיוחדת לעידו דוד כהן, על עזרתו לתוכנית

הביאו לשידור: איל שינדלר, צח סלוצקי ורות דוד אמיר