מרואיינים:

יצחק שפרינצק – נכדו של יוסף שפרינצק ,יו"ר הראשון של הכנסת

עמנואל עדני – אספן חתימות

ד"ר צבי צמרת – היסטוריון של הציונות ומדינת ישראל

 

הפינה 120 פלוס: ירדנה מלר-הורוביץ , מזכירת הכנסת

מושג מחיי הכנסת: תמר פוקס – סיעות

פינה בכנסת: החדר של ועדת החינוך