מרואיין: תת אלוף במילואים אפרים לפיד – על ועדת החוץ והביטחון

צבי ישראלי – עורך התוכנית השבוע בכנסת

הפינה 120 פלוס: יהודית גידלי – מנהלת ועדת החינוך, התרבות והספורט; לאה קריכלי – מנהלת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מושג מחיי הכנסת: שעת שאלות

פינה בכנסת: המנורה מחוץ לשערי הכנסת

פינת הדוברים: יעקב אליאח – בעבר מפלגה רק של יהודי תימן