מרואיינים:

ד"ר משה פוקסמן-שע"ל – מנהל מוזיאון הכנסת

רותי קפלן – מנהלת לשכתם של שישה יושבי ראש

 

פינה בכנסת: טרקלין שאגאל; מבואת לשכת יושב ראש הכנסת

הפינה 120 פלוס: חיים אבידור – חשב הכנסת