מרואיין:

ד"ר צבי צמרת – חוקר הציונות ומדינת ישראל

 

פינת הדוברים: רבקה קנריק – על חברות בכנסת ושיעור הנשים בכנסת

הפינה 120 פלוס – מירה פיירשטיין – ראש אגף משאבי אנוש

פינה בכנסת – תערוכת רגעי הכנסת

מושג בחיי הכנסת – הכנסת שבוחרת נשיא, יושב ראש וסגנים, מבקר המדינה ונציגים לגוף הבוחר של הרבנות הראשית.