מרואיינים:

יואב קרקובסקי – ראש הדסק הפוליטי

מנדי רוזנפלד – בנם של לאה ויששכר רוזנפלד, שהפעילו שנים רבות את מזנון הכנסת

 

הפינה 120 פלוס: אודי בקר – חוקר במרכז המחקר והמידע

מושג מחיי הכנסת: תפקיד ראש אופוזיציה

חידושי לשון של חברי כנסת