מרואיינים:

תת אלוף במילואים ד"ר אפרים לפיד – על הכנסת המחוקקת להטמעת הלשון העברית ולהגנתה

פרופ' גדעון גרייף – בעבר העורך הראשי של דברי הכנסת

 

 

מושג מחיי הכנסת: דיון סיעתי

הפינה 120 פלוס: עוזי מזרחי – מנהל מדור בינוי ואחזקה

פינה בכנסת: פסל הסנה הבוער