מרואיין: אברהם בורג – יושב ראש הכנסת (ממ"מ הוקם בזמן כהונתו כיושב ראש)

 

מושג מחיי הכנסת: תחום חקיקה

הפינה 120 פלוס: שלמה לוי – מנהל מחלקת הדפוס והפרסומים

פינת הדוברים: המסגד שבכנסת שליד בית הכנסת