מרואיין: דן תיכון – יושב ראש הכנסת ה-14 (אתר הכנסת הוקם בתקופת כהונתו)

  

מושג מחיי הכנסת: אחוז החסימה

הפינה 120 פלוס: אלון יעקב – ראש תחום בטיחות בכנסת

פינה בכנסת: טרקלין שאגאל