משתתפים בפרק: ד"ר אלי קוק, ד"ר שני הורוביץ רוזן ונתן גוטמן.