חוקרת אורחת: פרופסור תמר הגר

טכנאי באולפן: תמיר צוברי

הביאה לשדור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ