לפרק על נפילתה של האימפריה העותמנית "האיש שהמציא את עירק"