חוקרת אורחת: דוקטור שירלי רזניצקי

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: ארז שלום ושרון לרנר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ