אורח: אלון בר, לוחם בכיר במזיקים, המשרד להגנת הסביבה.