חוקרת אורחת: עפרי כנעני

תחקירנית: יובל אונגר

טכנאי באולפן: שרון לרנר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ