עורך ראשי: יונתן גת

עורכת טכנית: חן עוז 

טכנאי: טל וניג

הביאו לשידור: אבי שמאי וצח סלוצקי