השתתפו:

פרופ' יוסף אגסי, מן האוניברסיטה העברית
זאב ז'בוטינסקי, נכדו של מייסד הרביזיוניזם
ד"ר בקי קוק, אוניברסיטת בן גוריון

שודר בתאריך: 05.09.2020