רשימת השירים:

John Lennon - Well Well Well
John Lennon - (Just Like) Starting Over
John Lennon - Mind Games
?John Lennon - How
(Ringo Starr - Cookin’ (In the Kitchen of Love
John Lennon - Mother
(John Lennon - Real Love -  Home Recording Piano Demo
(John Lennon - Watching the Wheels - Home Recording 1980
Yoko Ono - Hard Times Are Over
John Lennon - Borrowed Time
Bob Marley & The Wailers - Hallelujah Time
John Lennon - Cleanup Time
(John Lennon - Beautiful Boy (Darling Boy
John Lennon - Every Man Has a Woman Who Loves Him
John Lennon - Mother
John Lennon - (Just Like) Starting Over
John Lennon - Woman
(John Lennon - Beautiful Boy (Darling Boy
John Lennon - Grow Old With Me
John Lennon - Dear Yoko
John Lennon - Oh My Love
John Lennon - Real Love
Beatles - Free as a Bird