פרקים לקריאה: 18. שקילת השרביטים 19. הזנבקרנית ההונגרית 20. המשימה הראשונה