פרקים לקריאה: 24. הסקופ של ריטה סקיטר 25. הביצה העין 26. המשימה השנייה