מילים לפרק:

צום מועיל – סיאם מקבול (שהצום יתקבל)

חדשות מתפרצות (ברייקינג ניוז) – אח'באר עאג'לה

דרכון – ג'וואז ספר

אזרחות – מוואטנה

זהות/ תעודת זהות – הווייה / בטאקת הווייה

מסמכים – ות'אא'ק

שיפוצים - אעמאל תרמים

ירושלים – אורשלים / אלקודס

נקודת מבט – וג'הת נזר

ימים טעונים – איאם משחונה

צומת דרכים – מופתרק טורוק

כתב (עיתונאי) - מוראסל

עיתונות – סחאפה

קונספירציה – מואאמרה

בית המקדש (הר הבית) אלהייכל / ג'בל אלהייכל

מסגד אל אקצא – מסג'יד אלאקסא

חשיבות – אהמייה

מתנחלים – מוסתווטינין

הסתערות - איקתיחאם

ביקורת – אינתיקאד

חשוב – מוהים

חשוב יותר - אהם

פחד – ח'ווף

לא פה ולא שם – לא הונא ולא הונאכ

מעניין (מילולית: מעורר עניין) - מות'יר ללאיהתימאם