השתתפו:

מיכה רטנר, הטכניון
ד"ר ניר מאן, מרכז גלילי לחקר כח המגן
יגאל גרייבר, העמותה לתולדות חיפה

צילום: ויקיפדיה