השירים שהופיעו בפרק:
"ציפייה" מתוך "לשון איטית" (הוצאת דביר)
"חולון" מתוך "לשון איטית" (הוצאת דביר)
"חדר המתנה" מתוך "לשון איטית" (הוצאת דביר)
"הקפיצה" מתוך "לשון איטית" (הוצאת דביר)
"ילד" מתוך "לשון איטית" (הוצאת דביר)