בפרק מושמעים חלקים מהיצירות הבאות:
Toccata של האומן הישראלי Belik boom
Clutter של Ronald Jenkees
Spooks in space של Perrey & Kingsley בגרסה מהאלבום The in sound from way out! ובביצוע בטלוויזיה האמריקאית