תגובות:

מלשכת שר החינוך: "השר בנט לא היה מעורב בשום שלב במהלך עבודת הוועדה. לכשהובא חוסר ההסכמה לידיעתו פעל השר בהתאם לנהלים".

מגלצ נמסר: "לאחר מספר פעמים בהן התקיימו שיחות הבהרה עם אבי שושן ולאחר לבטים, לא נותר לנו, אלא לסיים את ההתקשרות עמו בתום החוזה  הנוכחי. אנו מאחלים לו בהצלחה בהמשך דרכו. איך שלא ינסו להפוך ולהציג את הדברים, בסופו של דבר ההחלטה שהתקבלה הינה עניינית בלבד. לא מן הנמנע שבהצגת העובדות באופן שונה מכפי שהן, יש מי שמבקש להשיג עבור עצמו רווח אישי". מעבר לזה סירבו בגלגלצ להגיב על יתר הטענות שהושמעו בשידור.