השירים שהופיעו בפרק:
"אהבה. שם זמני" מתוך "עקרונות הגן" (הוצאה עצמית)
"טוקיו" מתוך "נעורים" (הוצאה עצמית)
"אבי שחט את נעוריו..." מתוך "נעורים" (הוצאה עצמית)
פרגמנטים מתוך "עקרונות הגן" (הוצאה עצמית)
"הגוף הרך של המילה בית" מתוך ספר בכתובים