שירים שהוקראו בפרק:
"מכאן אני רואה" מתוך "קום" (הוצאת מקום לשירה, 2016)
"אנחנו אריות לרגליך" מתוך "קום" (הוצאת מקום לשירה, 2016)
"צד אחר ולבן" מתוך "קום" (הוצאת מקום לשירה, 2016)
"על מה שקרה" מתוך "רעש רעש רעש" (הוצאת פלונית, 2012)