התכנית הוקלטה ב6.3.17
הספרים שהוזכרו בתוכנית:
״ביקורת תהיה״, יורם ברונובסקי, הוצאת כרמל