t

השיר החותם את התכנית  - "הרוח בשערה" - מלים של אבי אפנר ז"ל. לחן: רחל ירון. מתוך פרויקט "אלה האחים שלי" בהפקת גל"צ 

 הספר "צרור חיים" של מוטי זעירא יצא בהוצאת כרמל. ציור העטיפה: ידיד רובין, עיצוב עטיפה: יעל בר-דיין

תכניות נוספות ליום הזיכרון אפשר למצוא כאן