התכנית הוקלטה ב3.4.17

הספרים שהוזכרו בתוכנית:
״איה פלוטו״, לאה גולדברג, הוצאת ספרית פועלים,
״המלך צ׳ינגיס הראשון״, יונתן ילון, הוצאת גרף
כתב העת "מעיין", גיליון 17, עורכים: רועי צ׳יקי ארד ויהושע סימון
״זיכרון דברים״, יעקב שבתאי, הוצאת הקיבוץ המאוחד
״ג׳וני נעדר״, אייל שלום, הוצאת עם עובד

מכתב הלקטורה מ״עם עובד״ על ספרו של יעקב שבתאי, ״זיכרון דברים״, אתר הספרייה החדשה