t

התכנית הוקלטה ב18.4.17

הספרים שהוזכרו בתוכנית:
״נקמת הילד המגמגם: מבחר וחדשים (2017–1997,״) רוני סומק, הוצאת כנרת, זמורה־ביתן, דביר
״גיבור״, אריק צ׳רניאק, הוצאת ידיעות ספרים
"כולנו צריכים להיות פמיניסטים”, צ'ימיננדה נגוזי אדיצ׳יה, הוצאת כנרת זמורה ביתן דביר.

להורדת הספר ״כולנו צריכים להיות פמיניסטיים״ באתר עברית