הספרים שהוזכרו בתוכנית:

״ארבעה אבות״, אמיר זיו, עם עובד
״הדרך״, קורמיק מקארתי, מודן
״18 מלקות״, אסף גברון, ספרי עליית הגג וידיעות ספרים
״לחוץ חתונה״, עומר ברק, מודן
״הגוף הציוני - לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה״, פרופ׳ מיכאל גלוזמן, הקיבוץ המאוחד